Diensten - Service Numbers

 • Dienstenaanbieder

  Belgium Ticket
  Nieuwstraat 123 bus 401
  1000 Brussel

  KBO nummer: 507 781 736

  BTW nummer: BE 050 778 1736

 • Informatie servicenummer

  Telefoonnummer: 0900 00 600

  Prefix: 0900

 • Informatie aangeleverde dienst

  Aangerekend tarief: 0.45 EUR/min

  Reservatiedienst: Reservatie tickets voor concerten en evenementen

  Startdatum dienst: niet van toepassing

  Einddatum dienst: niet van toepassing

 • Informatie klantendienst

  Tel: 070 69 01 68 (0.30 EUR/min)
  (van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00)

  Contact pagina: contact pagina

  E-mail: contact.tickets@fnac.com

  URL: www.fnactickets.be

  Laatste wijziging: 02/04/2019

 • Service Provider

  Belgium Ticket
  Rue Neuve 123 box 401
  1000 Brussels

  Enterprise number: 507 781 736

  VAT number: BE 050 778 1736

 • Information Service Number

  Telephone number: 0900 00 600

  Prefix: 0900

 • Information service provided

  Tariff charged: 0.45 EUR/min

  Order service: Reservation of tickets for concerts and events

  Start date service: not applicable

  End date service: not applicable

 • Information customer service

  Tel: 070 69 01 68 (0.30 EUR/min) 
  (Monday until Friday from 10:00 untill 12:00 and from 14:00 untill 16:00)

  Contact page: Contact page

  E-mail: contact.tickets@fnac.com

  URL: www.fnactickets.be

  Date of last modification: 02/04/2019

 • Fournisseur de services

  Belgium Ticket
  Rue Neuve 123 bte 401
  1000 Bruxelles

  Le numéro BCE : 507 781 736

  Numéro de TVA : BE 050 778 1736

 • Informations sur le numéro de services

  Numéro de téléphone : 0900 00 600

  Prefix : 0900

 • Service d'information

  Tarif appliqué : 0.45 EUR/min

  Service de réservation : Réservation de tickets pour des concerts et des événements

  La date de début du service : non applicable

  La date de fin du service : non applicable

 • Informations sur le service client

  Tel : 070 69 01 68 (0.30 EUR/min) 
  (du lundi au vendredi de 10:00 à 12 :00 et de 14:00 à 16:00)

  Page de contact : Page de contact

  E-mail : contact.tickets@fnac.com

  URL : www.fnactickets.be

  Date de la dernière modification : 02/04/2019